Kiên Giang: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 6,01% năm 2021

Duy Khang 100 lượt xem 7 Tháng Một, 2021

Năm 2020, cùng với cả nước, Kiên Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn làm mức tăng sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực sụt giảm. Tuy nhiên, nhiều giải pháp được đề xướng kịp thời đã bù đắp vào giảm sút, thiệt hại kinh tế của tỉnh trong mục tiêu pháp triển kinh tế xã hội của năm.

31T
Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành UBND tỉnh Kiên Giang năm 2020. Nguồn UBND tỉnh Kiên Giang

Thu ngân sách vượt dự toán

Đối mặt với đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, nguồn thu ngân sách cũng bị ảnh hưởng do thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế phí và tiền thuê đất để thảo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, tổng thu ngân sách trong năm đạt 11.850 tỷ đồng, đạt 102,7% so dự toán, bằng 98,47 so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách năm 2020 là 16.312,37 tỷ đồng, bằng 98,95% so dự toán, tăng 3,21% so cùng kỳ. Trong năm, ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 là 5.818,8 tỷ đồng, đạt 95,25% kế hoạch vốn cả năm.

Tuy nhiên, theo Sở Tài chính Kiên Giang, việc điều hành ngân sách năm 2020 vẫn còn một số hạn chế như: triển khai thu ngân sách chưa toàn diện, còn 9/16 khu vực, sắc thuế đạt và vượt so với dự toán, số vượt thu tuyệt đối là 1.806 tỷ đồng; Còn 7/16 sắc thuế không đạt dự toán, số hụt thu tuyệt đối là 1.526 tỷ đồng…

Đối với lĩnh vực ngân hàng, tỉnh đã triển khai đến tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn để rà soát, thống kê dư nợ vai bị thiệt hại và có biện pháp giúp đỡ doanh nghiệp, cá nhân chịu thiệt hại trực tiếp do dịch bệnh (vận tải, du lịch, lưu trú, kinh doanh ăn uống). Theo báo cáo, tổng vốn hoạt động ước đến ngày 31/12/2020 đạt 104.000 tỷ đồng, tăng 9,47% so với đầu năm 2020; tổng dư nợ cho vay đạt 86.850 tỷ đồng, tăng 8,22% so với đầu năm 2020; tổng nợ xấu 900 tỷ đồng, chiếm 1,04% tổng dư nợ.

Năm 2021 phấn đấu tăng trưởng kinh tế 6,01%

Theo báo cáo nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, tỉnh Kiên Giang đã đạt và vượt kế hoạch 16/22 chỉ tiêu trong năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 đạt 68.957 tỷ đồng, tăng 3,05%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông nghiệp chiếm 32,74%; công nghiệp – xây dựng chiếm 20,65%; dịch vụ chiếm 42,67%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3,95% trong GRDP. Tổng thu nhập bình quân đầu người ước 2.418 USD/người/năm.

Trong tình hình dịch bệnh, công tác hỗ trợ các cá nhân, tổ chức gặp khó khăn do dịch Covid-19 được thực hiện tốt nhằm phục hồi sản xuất sau dịch. Tỉnh cũng đã hỗ trợ cho 204.659 đối tượng với kinh phí trên 202,483 tỷ đồng, đạt 99,29% kế hoạch nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Ngoài lĩnh vực kinh tế, các mục tiêu phát triển trong lĩnh vực văn hóa xã hội cũng luôn được quan tâm, hoàn thiện.

Năm 2021, tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế xã hội theo hướng “mục tiêu kép”, tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế trong “trạng thái bình thường mới”, phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 6,01%.

Nhất Tuệ

Bài viết cùng chủ đề:

Được quan tâm