[Video] Đẩy nhanh nghiên cứu phục dựng Điện Kính Thiên

Điện Kính Thiên, nằm trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long, là cung điện quan trọng bậc nhất, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình xưa.

Điện Kính Thiên, nằm trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long, là cung điện quan trọng bậc nhất, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình xưa.

Nơi này đã từng đón tiếp sứ giả nước ngoài và là nơi thiết triều bàn những việc quốc gia đại sự.

Sau gần 20 năm kể từ khi ý tưởng phục dựng Điện Kính Thiên được bàn thảo, đề án này tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học./.

Theo (Vnews/Vietnam+)

Bài viết liên quan