Triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng

Huyền Linh 23 lượt xem 28 Tháng Ba, 2024

BritCham khuyến nghị triển khai phối hợp Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) phù hợp với Quy hoạch Điện VIII và đảm bảo tính sẵn sàng của các dự án thí điểm cụ thể.

Ông Denzel Eades, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham):

Denzel Eades

Chúng tôi hoan nghênh cam kết của Việt Nam cho mục tiêu phát thải ròng bằng không và phát triển bền vững, cũng như những nỗ lực của Chính phủ trong việc thực hiện chương trình nghị sự này. Khu vực tư nhân Vương quốc Anh sẵn sàng đóng góp đáng kể trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng tài chính, dược phẩm và hàng tiêu dùng.

Đồng thời, việc Việt Nam thông qua Quy hoạch Phát triển Điện VIII gần đây cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc khử carbon. Để phù hợp với mục tiêu chung về tính bền vững, lãnh đạo BritCham khuyến nghị triển khai nhanh chóng Quy hoạch Phát triển Điện VIII, đặc biệt liên quan đến phát triển LNG, năng lượng mặt trời và gió cùng với việc xây dựng các quy định pháp lý cho phép việc thực hiện, ví dụ như các quy định liên quan đến Hợp đồng mua bán điện trực tiếp (“DPPA”).

Để hỗ trợ thêm cho sáng kiến này, chúng tôi khuyến nghị triển khai phối hợp Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) phù hợp với Quy hoạch Điện VIII và đảm bảo tính sẵn sàng của các dự án thí điểm cụ thể, đặc biệt là về năng lượng gió ngoài khơi.

Khu vực tư nhân Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong các nỗ lực bền vững, ủng hộ việc xây dựng và thực hiện Trách nhiệm mở rộng nhà sản xuất (EPR) và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa. Vương quốc Anh có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực này và các khuyến nghị của chúng tôi bao gồm khuyến khích sử dụng nhựa tái chế (PCR) trong bao bì, tạo lợi thế cạnh tranh cho các vậy liệu này, khuyến khích các nhà sản xuất sử dụng PCR trong sản xuất của họ và phát triển ngành tái chế để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, để thu hút thêm FDI và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học đời sống tại Việt Nam, chúng tôi khuyến nghị Việt Nam cần hài hòa các quy định nhằm đẩy nhanh tốc độ phê duyệt các nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam. Đồng thời quy định các biện pháp ưu đãi có ý nghĩa trong đăng ký thuốc và mua sắm thuốc đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất dược phẩm trong nước. 

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Bài viết cùng chủ đề:

Được quan tâm