Ảnh chụp trước 1975. Nữ sinh mặc áo dài quần trắng. Giờ tan trường đường trắng lụa bay. Lác đác đôi chiếc áo đầm là trang phục của học sinh trường Tây.