Mới đây, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh nhận thức rõ việc xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, vì vậy Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

“Người dân Nam Định cảm nhận rõ việc xây dựng NTM đã mang lại nhiều đổi thay tích cực trong cuộc sống của mình, xóm làng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao hơn.  Chính vì vậy người dân nhiệt tình chung tay cùng chính quyền xây dựng NTM”, ông Dũng cho hay.

w nam dinh 1 332
Những ngôi nhà khang trang ở Nam Định.

Theo tiêu chí xã NTM kiểu mẫu do UBND tỉnh Nam Định ban hành (ngày 8/8/2022), xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 -2025 là xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018 – 2020 phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021 – 2025: Năm 2021 bằng hoặc hơn 66 triệu đồng; năm 2022 bằng hoặc hơn 72 triệu đồng; năm 2023 bằng hoặc hơn 83 triệu đồng; năm 2024 bằng hoặc hơn 93 triệu đồng; năm 2025 bằng hoặc hơn 103 triệu đồng. Với các tiêu chí này, UBND tỉnh quy định hằng năm sẽ rà soát, điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Có ít nhất 1 mô hình thôn/xóm thông minh (có ít nhất 1 “Tổ công nghệ số cộng đồng”; có sản phẩm tiêu biểu của người dân trong thôn/xóm được giới thiệu, bán hàng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc được bán trên sàn thương mại điện tử; có ít nhất 1 điểm wifi miễn phí phục vụ người dân tại điểm tập trung công cộng; trên 70% người dân được bồi dưỡng, tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và tham gia sử dụng các nền tảng số, ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp).

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Nam Định, đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 191/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 93,6%), 25/188 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 13,3%). Nhiều huyện trong tỉnh đang hướng đến mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu…

Chỉ tính trong 2 năm (2021-2022), toàn tỉnh đã huy động khoảng 20.168 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương chiếm 1,2%; ngân sách địa phương chiếm 6%; còn lại là vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, vốn tín dụng và vốn doanh nghiệp, hợp tác xã và huy động cộng đồng) để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Theo VIETNAMNET