Sau COVID-19, khái niệm kinh tế tuần hoàn được nhắc đến rất nhiều. Tuy nhiên, tình trạng rác thải rắn được thải ra môi trường rất lớn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam thì khái niệm “Kinh tế tuần hoàn du lịch” lại được chú trọng hơn.

Giải pháp tất yếu của phát triển du lịch xanh

Ủy ban châu Âu đã tiến hành một nghiên cứu và ước tính rằng, việc chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn có thể đồng nghĩa với việc mang lại mức tiết kiệm ròng 600 tỉ euro cho các doanh nghiệp EU và tạo thêm 170.000 việc làm vào năm 2035. Kinh tế tuần hoàn có thể giải quyết các vấn đề lãng phí tài nguyên, chất thải nhựa trong đại dương, khí thải nhà kính và chất thải thực phẩm.