Giữ gìn di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải

Hồng Đào 23 lượt xem 22 Tháng Năm, 2021

Di tích lịch sử quốc gia Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải được tu bổ, sửa chữa đặc biệt theo quyết định vừa mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ số 746/QĐ-TTg. 

“Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải” là địa điểm nghiên cứu, tìm hiểu, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, giải phóng Tổ quốc cũng như khát vọng hòa bình của dân tộc. Vì vậy, việc bảo tồn và giữ gìn nơi đây càng tăng thêm giá trị của di tích lịch sử quốc gia.

doi bo hien luong 1
Cụm di tích đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN).

Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Trong đó, xã Hiền Thành, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) và xã Trung Hải (huyện Gio Linh), tỉnh Quảng Trị thuộc phạm vi, quy mô nghiên cứu có diện tích 120 ha (đã bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên).

Việc khảo sát, điều tra, sưu tầm tài liệu, tổng hợp dữ liệu, số liệu, thông tin lịch sử, văn hóa, kinh tế – xã hội liên quan đến di tích; đo, vẽ bổ sung các hạng mục kiến trúc, cảnh quan di tích; khảo sát đo đạc địa hình phạm vi quy hoạch; đánh giá hiện trạng kỹ thuật của các công trình là một trong những nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch.

Bên cạnh đó, đánh giá thêm mối liên hệ của di tích trong hệ thống các di tích kháng chiến chống Mỹ của tỉnh Quảng Trị, vai trò của di tích trong mối liên hệ vùng về lịch sử, địa thế, cảnh quan; đánh giá thực trạng quản lý, hiệu quả và các nguyên nhân ảnh hưởng. Ngoài ra, còn xác định đặc trưng, nhận diện yếu tố cấu thành, cấu trúc không gian cảnh quan và các giá trị tiêu biểu khác của di tích; những hạn chế, khó khăn và các vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Về định hướng quy hoạch bảo quản, tu sửa, phục hồi di tích, bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố đặc biệt, đặc trưng của di tích. Bảo tồn không gian lịch sử phải hòa hợp với cảnh quan xung quanh; đưa ra các nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; lập danh mục các di tích cần bảo quản, tu bổ, phục hồi và mức độ bảo quản, phục hồi.

Theo A. Dương (TTV)

Bài viết cùng chủ đề:

Được quan tâm