Theo The New York Times, trong ngày 17/5 (giờ địa phương), bộ Kinh thánh tiếng Do Thái Codex Sassoon đã được bán với giá 38,1 triệu USD (khoảng 894 tỷ VND) trong một phiên đấu giá do công ty Sotheby’s tổ chức. Mức giá khởi điểm cho bộ Kinh thánh là 26 triệu USD và phiên đấu giá kết thúc chỉ sau 6 phút.