Ai là chủ hợp pháp của Dự án Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II?

Trần Hùng 71 lượt xem 11 Tháng Tám, 2021

Trong văn bản gửi Bộ trưởng Bộ công an, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhận định, qua nghiên cứu đơn và hồ sơ do ông Phạm Văn Ảnh cung cấp cho thấy, ông Trần Anh Tuấn và vợ là Đỗ Thị Nguyệt Hường (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã lập hồ sơ giả, cấu kết với một số đối tượng khác để chiếm giữ, chiếm đoạt quyền sở hữu tài sản của Công ty CP Phát triển Hà Nam.

21
Dự án Khu nhà ở phục vụ Khu Công nghiệp Đồng Văn II
Sau khi kiến nghị phục hồi điều tra, làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số cá nhân và cán bộ UBND tỉnh và Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam liên quan đến Dự án Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II (sau đây gọi tắt là “dự án”) đối với hành vi chiếm đoạt quyền dân sự và tài sản của chủ thể, chủ sở hữu “công ty con” và dự án, ông Phạm Văn Ảnh – đại diện chủ thể, tiếp tục có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ các vấn đề liên quan đến “chủ sở hữu hợp pháp dự án”.

Pháp lý và lập trường của chủ thể

Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Văn Ảnh – đại diện chủ thể Dự án KCN Đồng Văn II, Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II – khẳng định: Từ trước tới nay, hiển nhiên chủ thể – chủ sở hữu hợp pháp “công ty con” và dự án KCN Đồng Văn II, Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II – vẫn là tổ chức, bao gồm 03 đối tượng: Một là, Tập thể cổ đông Công ty CP Tập đoàn ATA (trụ sở tại Lô P, KCN Đồng Văn II). Hai là, pháp nhân thương mại – Công ty CP Tập đoàn ATA. Ba là, cá nhân ông Phạm Văn Ảnh, người đảm đương chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn ATA do 100% cổ đông bầu đại diện.

22
Ông Phạm Văn Ảnh cho biết, “Gần 04 năm qua, Tôi – chủ thể đã và đang yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra có thẩm quyền phục hồi điều tra vụ án hình sự số 02/QĐ-ANĐT ngày 04/07/2018, và khởi tố bị can ở “những tình tiết đặc biệt” mà trước đó cuộc điều tra bị tạm đình chỉ do hết thời hạn điều tra chưa chứng minh được tội phạm, theo quy định tại Điều 235 BLTTHS năm 2015”

Chủ thể Dự án có quyền dân sự và tài sản xác lập trong quan hệ với “công ty con” là Công ty CP phát triển Hà Nam tài sản không độc lập và Dự án KCN Đồng Văn II, Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II do Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt đã công nhận. Cụ thể, ngày 05/03/2004, lần đầu UBND tỉnh Hà Nam chấp nhận cho Công ty TNHH ATa (nay là Công ty CP Tập đoàn ATA) là chủ sở hữu toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng tại dự án, bằng việc ban hành Công văn số 290/UB-CN.

Tiếp đó, tại văn bản số 85/TB-VP ngày 12/04/2004, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tại Hội nghị ngày 02/04/2004, định hướng quy hoạch KCN Đồng Văn II, Khu nhà ở phục vụ KCN và chủ trương đầu tư của Công ty CP ATa; tại Văn bản số 542/UB-CN ngày 07/5/2004, UBND tỉnh báo cáo, Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chủ trương mở rộng KCN Đồng Văn tại Thông báo số 41-TB/VP do Công ty CP ATa đề nghị; tại Quyết định định số 797/QĐ-UB ngày 16/06/2004, Chủ tịch tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết KCN Đồng Văn II và nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II tỉnh Hà Nam, chủ đầu tư là Công ty CP ATa và nhiều quyết định tiếp theo …;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 12/08/2004, chủ thể đặt tên, ứng trước chi phí khắc dấu, thành lập “công ty con” đại diện chủ đầu tư theo Quyết định 1181/QĐ-UB ngày 07/09/2004 là quyết định hành chính chuyển đổi chủ đầu tư, không phải chuyển nhượng dự án. Theo đó, “công ty con” nhận tài sản “chi phí trước của Công ty ATa – là tài sản sở hữu trí tuệ trị giá 1.000 tỷ VNĐ đã được cổ đông chủ sở hữu và “công ty con” xác nhận, và chi phí đầu tư trực tiếp, gián tiếp số tiền là 150 tỷ VNĐ”, cùng toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án để quản lý nội bộ, hạch toán phụ thuộc hoạt động theo quy định tại khoản 1,2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp năm 2005, tức lần thứ hai UBND tỉnh Hà Nam đã công nhận chủ thể là chủ sở hữu “công ty con” và dự án.

Lần thứ ba là vào ngày 28/2/2005, khi Thủ tướng Chính phủ ký Văn bản số 205/TTg-CN chấp thuận, cho phép chủ thể đầu tư mở rộng KCN Đồng Văn II. Đến ngày 21/2/2006, Thủ tướng tiếp tục ký Văn bản số 313/TTg-CN cho phép chủ thể đầu tư mở rộng KCN Đồng Văn (gọi là KCN Đồng văn II) tỉnh Hà Nam, có tên như hiện nay.

Ông Ảnh cho rằng, điều kiện được Thủ tướng phê duyệt thành lập dự án là bắt buộc các “thành viên, chủ sở hữu với công ty con” phải đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng khu nhà ở, bán cho người lao động, người dân có nhu cầu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn, với tỷ lệ 20% diện tích đất KCN là bộ phận không thể tách rời của dự án theo (chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1816), và theo phê duyệt Quy hoạch chi tiết KCN Đồng Văn II tại Quyết định số 797/QĐ-UB ngày 16/06/2004.

Đến nay, chủ thể không chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu “công ty con” tài sản không độc lập và dự án cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; không bị thu hồi, giữa chủ sở hữu với “công ty con” không có tranh chấp. Chủ thể cũng đã yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam trả lại quyền dân sự hợp pháp cho chủ thể sở hữu “công ty con” tài sản không độc lập và dự án, theo luật định.

“Gần 04 năm qua, Tôi – chủ thể đã và đang yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra có thẩm quyền phục hồi điều tra vụ án hình sự số 02/QĐ-ANĐT ngày 04/07/2018, và khởi tố bị can ở “những tình tiết đặc biệt” mà trước đó cuộc điều tra bị tạm đình chỉ do hết thời hạn điều tra chưa chứng minh được tội phạm, theo quy định tại Điều 235 BLTTHS năm 2015” – ông Phạm Văn Ảnh cho biết thêm.

23
Đơn kêu cứu của ông Phạm Văn Ảnh gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 1/8/2021

“Nút thắt” điều tra nằm tại Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam

Ngày 16/7/2021, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện – UBTV Quốc hội đã nghiên cứu đơn và hồ sơ do ông Phạm Văn Ảnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn ATA cung cấp. Trên cơ sở đó, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã có văn bản kiến nghị gửi tới Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tỉnh ủy Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, phục hồi điều tra vụ án: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam năm 2007.

24
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã có văn bản kiến nghị gửi tới Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tỉnh ủy Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, phục hồi điều tra vụ án: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam năm 2007.

Trong văn bản này, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu rõ hành vi tội phạm đối với ông Trần Anh Tuấn và vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường; cùng hành vi tội phạm đối với cựu Trưởng phòng ĐKKD Nguyễn Văn Hợi và Trưởng phòng ĐKKD Phạm Thị Thu Hà; Trần Xuân Lộc, nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Nam cùng em trai là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng; một số cán bộ điều tra thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Nam đã thực hiện hành vi trái pháp luật giúp ông Trần Anh Tuấn chiếm giữ, chiếm đoạt quyền sở hữu tài sản của chủ thể là tổ chức tại “công ty con” và dự án.

Với nội dung ông Ảnh tố cáo cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT, ngày 4/7/2018, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 02/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra năm 2007, tại Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam. Sau đó, vụ án được tạm đình chỉ điều tra, rồi lại được phục hồi điều tra năm 2019.

Đến tháng 5/2020, một lần nữa, cơ quan điều tra lại ra thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do “chưa có kết quả giám định”. Cho rằng, việc tạm đình chỉ vụ án hình sự có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên ông Phạm Văn Ảnh đại diện (chủ thể) tiếp tục làm đơn gửi các cơ quan pháp luật, đề nghị phục hồi điều tra, làm rõ nội dung tố giác tội phạm, khởi tố bị can mà ông đã nêu.

Liên quan đến nội dung “tố cáo ông Trần Anh Tuấn dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt và sử dụng tài sản đã chiếm đoạt của chủ sở hữu tại Dự án Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn II và Công ty CP Phát triển Hà Nam là “công ty con” của Tập đoàn ATA”, PV báo Phụ nữ Thủ đô đã liên hệ, đặt lịch làm việc trực tiếp với ông Trần Anh Tuấn (hiện là Chủ tịch HĐQT ngân hàng Maritime Bank – MSB). Tuy nhiên, ông Trần Anh Tuấn cáo bận với lý do “đang ở nước ngoài”.

25
Chủ tịch HĐQT ngân hàng Maritime Bank (MSB) Trần Anh Tuấn và vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Bà Hường từng là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII. Kể từ tháng 8/2016, bà Hường bị bãi nhiệm các chức vụ trên vì có quốc tịch ở Malta và không kê khai tài sản ở nước ngoài.

Ngày 17/6, PV cũng đã đề nghị ông Trần Anh Tuấn thông tin, phản hồi quan điểm, ý kiến của ông về nội dung tố cáo trên qua email, điện thoại hoặc zalo. Tuy nhiên, đến nay chưa thấy ông Trần Anh Tuấn hồi âm lại. Điều này, khiến PV không thể có những thông tin phản hồi chính thức của ông Tuấn đối với những tố cáo của ông Phạm Văn Ảnh dành cho ông Tuấn.

Cùng ngày 17/6/2021, PV cũng đã liên hệ, đặt lịch làm việc với đại diện của TNR Holdings Việt Nam để có thể nhìn nhận lập trường, quan điểm của hai phía về việc xác định chủ sở hữu hợp pháp tại Dự án Khu nhà ở phục vụ Khu công nghiệp Đồng Văn II. Ngày 2/7/2021, bà Ưng Thị Bảo Dung – GĐ Truyền thông Đối ngoại – Ban TT&QLTH của TNR Holdings Việt Nam có gửi ý kiến phản hồi tới báo Phụ nữ Thủ đô với nội dung: “Công ty TNR Holdings Việt Nam là đơn vị phát triển dự án, không phải là chủ đầu tư của dự án. Chủ đầu tư của dự án là Công ty cổ phần Phát triển Hà Nam”. Bà Dung cũng khẳng định, “việc ông Phạm Văn Ảnh cho rằng Công ty CP Tập đoàn ATA vẫn đang là chủ sở hữu hợp pháp tại Dự án Khu nhà ở phục vụ Khu công nghiệp Đồng Văn II là không có cơ sở”. Tuy nhiên, bà Dung không cung cấp bất kỳ văn bản nào để chứng minh cho khẳng định nêu trên.

Theo báo Phụ Nữ Thủ Đô

Bài viết cùng chủ đề:

Được quan tâm